1. SKIP_MENU
 2. SKIP_CONTENT
 3. SKIP_FOOTER
ВТУ "Тодор Каблешков"

Евростипендии за зимен семестър на 2015/2016 учебна година

123На 22 октомври 2015 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.
Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри на адрес http://eurostipendii.mon.bg. Заявленията се подават чрез сайта на проекта до 12 ноември 2015 г., а класирането ще бъде публикувано на 1 декември 2015 г.

Прочети още...

Представяне на The CITI Academy Awards 2015

На 01.04.2015 г. от 14 часа в зала 3105 представители на ГРАДЪТ Медиа груп, презентираха „The CITI Academy Awards” – конкурс за български студенти и млади професионалисти до 30 години, в сферата на архитектурата и инженерството.
Срещата беше открита от декана на Факултет „ТСТТ” – проф. Валентин Николов, организатор на събитието. В началото г-жа Мария Найденова , изпълнителен директор на ГРАДЪТ Медиа груп, поздрави присъстващите/около 30/ студенти и накратко ги запозна с идеята на конкурса. След това бяха представени условията за участие в конкурса. Трите направления , в които трябва да бъдат изготвени проектите са:
• Градове на бъдещето
• Сгради на бъдещето
• Инфраструктура на бъдещето
Наградите, освен парични, са и платени стажове в компании-партньори на инициативата.
Проектите могат да се подават онлайн, както и журирането ще бъде онлайн – около 15.07.2015 г. Повече информация за конкурса може да се получи на www.thecityacademyawards.bg

Информационен ден по програма "Еразъм"

Избори за членство в Студентски съвет 2014/2016г.

На 07.10.2014г. ще се проведат избори за членство в Студентски съвет 2014/2016г.

Студентски съвет е единственият законен орган за защита на общите интереси на обучаващите се студенти в университета. Той се състои както от представители на всички студенти, така и от представители на докторантската общност.

КАКВО ТИ ДАВА ЧЛЕНСТВОТО В СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ?

 • Право на глас в цялостната политика на университета;
 • Участие в обсъждането и решаването на важни въпроси - определяне на семестриални такси, учебната програма и др.;
 • Участие в разпределянето на местата в общежитията;
 • Участие в разпределянето на стипендии и квартирни помощи;
 • Реализиране на проекти, свързани с научната, спортната, културната и развлекателната дейност на студентите;
 • Участия в семинари и обучения;
 • Създаване на контакти с бизнеса, местната власт, академичното ръководство и различни организации;
 • Трупане на административен и управленски опит;
 • Участие в студентската политика на национално ниво;
 • Възможност да помагаш на колегите ти и да защитаваш правата им;
 • Възможност да реализираш дори най-щурите ти идеи;

Facebook